مراحل اداری دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

حسب بند 3 از یکصد و چهارمین صورتجلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ 95/03/22 مراحل اداری دفاع از پایان نامه دوره دکتری تخصصی به شرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

مراحل

1

تایید کتبی اساتید راهنما و مشاور مبنی بر آمادگی برای دفاع و ارسال آن به مدیر گروه

2

ارائه یک مقاله چاپ شده و یک مقاله دارای گواهی پذیرش یا چاپ در مجلات معتبر علمی – پژوهشی، ISI، SCOPUS توسط دانشجو و به تایید استاد راهنما و ارائه به شورای گروه و تهیه صورتجلسه

3

ارائه گواهی نمره زبان انگلیسی که به تایید تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده است.

4

پیشنهاد کتبی استاد راهنما و معرفی 4 داور داخلی و 2 داور خارجی (حداقل مرتبه دانشیاری) به شورای گروه و تصویب نهایی آن در شورای دانشکده و تهیه صورتجلسه

لازم به ذکر است که بایستی نسخه کاغذی پایان نامه توسط مدیریت محترم گروه به شورای دانشکده ارائه گردد.

5

مراجعه دانشجو به آموزش و دریافت فرم های دفاع حداقل 35 روز مانده به جلسه . ارسال رساله برای داوران

6

نصب آگهی دفاع از رساله حداقل یک هفته به تاریخ دفاع

7

انجام اصلاحات پس از دفاع تا یک ماه

 

آخرین بروزرسانی : ۱۳ آبان ۱۳۹۶