جغرافیا و گردشگری

کد۱۶۰۴
پرديس / دانشکدهدانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

رشته های دانشکده / گروه جغرافیا و گردشگری

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
طبیعت گردی (اکوتوریسم)کارشناسی ارشد
طبیعت گردیکارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد