فرمت پروپوزال و پایان نامه

تعداد بازدید:۸۷۵۴

1. قابل توجه دانشجویان معزز:
با سلام و احترام

لطفا جهت دریافت فرمت پروپوزال دانشکده اینجا را کلیک کنید.همچنین نمونه رفرنس ها را از اینجا دانلود کنید.

فرمت نگارش پایان نامه

با تشکر

2.

جهت تسریع در امر تصویب پروپوزال ها و دفاع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراحل اداری و آموزشی و همچنین نکات مهم در این خصوص خدمتتان ایفاد می گردد:
الف) مراحل تصویب پروپوزال:
1. دانشجو در پورتال پویا، قسمت آموزشی، زیر لینک پیشنهاده یا پروپوزال، متن اصلی پروپوزال خود را بارگذاری می نماید و سپس انتقال به مرحله بعد را انتخاب می کند.
2. فایل برای استاد راهنمای محترم ارسال می شود. استاد راهنمای محترم، فایل پروپوزال را به دقت بررسی و پس از تعیین استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور (در صورت وجود) برای مدیر گروه محترم ارسال می کند. در صورت عدم ورود نام استاد راهنمای دوم و ... مسئولیت بر عهده استاد محترم راهنماست. همچنین در این مرحله استاد راهنمای محترم شخصا یا بوسیله آقای اسلامی، همکار ارجمند معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به تهیه همانند جویی از پروپوزال می کند.
3. مدیر گروه محترم، پروپوزال را برای اعضای محترم هیات علمی گروه ارسال کرده و در جلسه شورای گروه موضوع را مطرح و آن را مورد تصویب قرار داده و صورتجلسه تهیه می کند. مدیران محترم گروه دقت بفرمایند که عنوان پروپوزال ثبتی در سیستم و اسامی اساتید راهنما و مشاور دقیقا با صورتجلسه تطابق داشته باشد. در غیر این صورت توسط تحصیلات تکمیلی پروپوزال برای اصلاح برگشت می خورد. سپس مدیر گروه محترم با قرار دادن صورتجلسه که حتما میزان همانند جویی در آن قید شده است، آن را برای معاون محترم آموزشی دانشکده می فرستد.
4. معاون محترم آموزشی دانشکده پس از طرح پروپوزال توسط مدیر گروه مربوطه در شورای دانشکده، اقدام به تهیه صورتجلسه کرده و در سامانه پویا آن را به مرحله بعد ارجاع می دهد.
ب) مراحل اداری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:
1. دانشجو با ورود به پورتال پویا، قسمت خدمات، زیر لینک درخواست های آموزشی و دانشجویی، درخواست مجوز مالی برای دفاع را برای کارشناسان محترم مالی دانشگاه ارسال می نماید. پس از تسویه حساب مالی، فایل نهایی پایان نامه را حضورا یا ایمیلی به استاد راهنمای محترم و آموزش دانشکده ارجاع می نماید.
2. استاد راهنمای محترم اقدام به تهیه همانند جویی (شخصا یا توسط آقای اسلامی) می نماید و مراتب را به مدیریت محترم گروه ارجاع می دهد. دقت بفرمایید که همانند جویی تا 20 درصد باشد.
3. مدیر گروه محترم پس از طرح پایان نامه در شورای گروه، اقدام به تعیین داور و تهیه صورتجلسه با نوشتن نام عنوان، اساتید راهنما و مشاور، داوران و درصد همانند جویی می نماید.
4. دانشجو با ورود به پورتال پویا، قسمت خدمات، زیر لینک درخواست های آموزشی و دانشجویی، درخواست دفاع از پایان نامه را تکمیل و برای آموزش دانشکده ارسال می کند.
5. آموزش دانشکده با بررسی پرونده، تاریخ دفاع پیشنهادی را اعلام کرده و مراتب به استاد راهنمای محترم ارجاع می شود.
6. استاد راهنمای محترم پس از تعیین داور، فایل همانند جویی را بارگذاری و مراتب به مدیر گروه محترم ارجاع می شود.
7. مدیر گروه پس از قرار دادن صورتجلسه گروه، مراتب را به معاون محترم آموزشی دانشکده ارجاع می نماید.
8. معاون آموزشی محترم درخواست را به کارشناسان محترم تحصیلات تکمیلی ارجاع می دهد.
ج)مراحل اداری دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی:

1. دانشجو با ورود به پورتال پویا، قسمت خدمات، زیر لینک درخواست های آموزشی و دانشجویی، درخواست مجوز مالی برای دفاع را برای کارشناسان محترم مالی دانشگاه ارسال می نماید. پس از تسویه حساب مالی، فایل نهایی پایان نامه و مقالات مستخرج از تز را حضورا یا ایمیلی به استاد راهنمای محترم و آموزش دانشکده ارجاع می نماید.

2. استاد راهنمای محترم اقدام به تهیه همانند جویی (شخصا یا توسط آقای اسلامی) می نماید و مراتب را به مدیریت محترم گروه ارجاع می دهد. دقت بفرمایید که همانند جویی تا 20 درصد باشد.
3. مدیر گروه محترم پس از طرح پایان نامه در شورای گروه، اقدام به تعیین داور و تهیه صورتجلسه با نوشتن نام عنوان، اساتید راهنما و مشاور، داوران، عنوان مقالات و درصد همانند جویی می نماید.
4. دانشجو با ورود به پورتال پویا، قسمت خدمات، زیر لینک درخواست های آموزشی و دانشجویی، درخواست دفاع از پایان نامه را تکمیل و برای آموزش دانشکده ارسال می کند.
5. آموزش دانشکده با بررسی پرونده، تاریخ دفاع پیشنهادی را اعلام کرده و مراتب به استاد راهنمای محترم ارجاع می شود.
6. استاد راهنمای محترم پس از تعیین داور، فایل همانند جویی را بارگذاری و مراتب به مدیر گروه محترم ارجاع می شود.
7. مدیر گروه پس از قرار دادن صورتجلسه گروه، مراتب را به معاون محترم آموزشی دانشکده ارجاع می نماید.
8. معاون آموزشی محترم درخواست را به کارشناسان محترم تحصیلات تکمیلی ارجاع می دهد.
در خاتمه جند نکته حضورتان تقدیم می گردد:
1. پس از تهیه همانند جویی از پایان نامه یا پروپوزال، متن پایان نامه یا پروپوزال هیچ گونه تغییر پیدا نکند. اگر تغییری انجام شود، تخلف محسوب می شود. همچنین اگر تغییرات بیش از صد کاراکتر باشد، مجددا باید همانندجویی انجام گیرد.
2. برای دفاع از پایان نامه ارشد، حداقل 2 هفته قبل از تاریخ دفاع و برای دفاع از پایان نامه دکتری حداقل 35 روز قبل از تاریخ دفاع، باید فایل نهایی پایان نامه برای داوران محترم ارسال گردد.
با تشکر