اهداف و ماموریت

تعداد بازدید:۱۳۴۱

1-اهداف تاسیس مرکز:

1 -1- ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد و تعالی علمی درحوزه منابع طبیعی، علوم زمین و علوم محیط.

 2 –1-ارتقاء و بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ علمی‏ در همه‏ زمینه‏ های‏ مرتبط با دانش طبیعت با برنامه ریزی ،مدیریت و استفاده‏ صحیح‏ از منابع ، انرژی واطلاعات.

 3 -1- آموزش‏ ، پژوهش و پرورش‏ دانشجویان وعلاقه مندان‏ در‏ سطوح کارشناسی ارشد و دکتری‏ ، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

 4 -1- تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های مرتبط‏ علمی ‏،  فنی ‏،  فرهنگی‏  و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.

 1-5- ترغیب و تشویق مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در برنامه های آموزشی ، تحقیقاتی ، اقتصادی ‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ‏.

1-6- ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه دانشجویان‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.

1-7- ایجاد نظام‏ اداری‏ مناسب و متناسب با نیازهای آموزشی پژوهشی.

1-8- پی‏ ریزی علمی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد علم و فناوری مرتبط با موضوع و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع مشکل ، چالش و‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تبیین شده‏.

1-9- تامین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ منابع طبیعی و علوم زمین.

 

2- طرح توجیهی

1-2- توجیهات علمی و تحقیقاتی

       دانش منابع طبیعی ، علوم زمین  و علوم محیطی برپایه کشف رمز و راز طبیعت در پی شناخت جنبه های مختلف سیستم ، جایگزینی کارکرد آن و  نحوه ومیزان ارتباطات موجود در آن به منظور دسترسی به مبنایی برای طراحی واجرای یک سیستم بهینه است. با توجه به تعریف فوق می توان دانش منابع طبیعی ، علوم زمین و علوم محیطی را مجموعه کاربردی ، نظریه ها ، تکنیک ها وتجزیه وتحلیل هایی دانست که در توصیف ، پیش بینی و شبیه سازی سیستم های پیچیده و حل مسائل آن به حساب آورد . قرن بیستم منشاء تحولات گسترده و همه جانبه در عرصه علوم و فناوری می باشد و با تغییر رویکرد ها شیوه حل مسائل و مدیریت ها نیز دگرگون شده است.به طور کلی علوم سه رویکرد تحول را در مسیر پیشرفت طی کرده اند ، رویکرد فناوری ابزار ، رویکرد فناوری نظام ها و رویکرد فناوری تفکر. تجهیز دانش منابع طبیعی ، علوم زمین وعلوم محیطی بر رویکرد فناوری تفکر تحول فراگیر و میمونی می باشد .ایرانیان از قدیم ایام تولید کننده تفکرات ونظریه های مستحکم بوده اند . بنابراین در ایران  بستر زایش و فناوری تفکرات می تواند به دانش های طبیعت کمک شایانی نماید.استراتژی فراگیر حل مسئله و برنامه ریزی محیطی ارمغان نگرش های نوین به دانش منابع طبیعی ، علوم زمین وعلوم محیطی و تجزیه و تحلیل های سیستمی می باشد.با توجه به نگرش های سنتی و زیرساخت های ذهنی آنها ،استراتژی های فراگیر یا جامع حالت ارتجاعی به خود می گیرند و مجددا"به بررسی تمامی اجزای سیستم و سنتز آنها می پردازد ونتیجه آن تبدیل یک برنامه تدوین شده به یک سند تاریخی تا یک سند استراتژیک می شود.در نگرش های نوین استراتژی  فراگیر حل مسئله بر مرکب یکپارچه نگری سوار شده  ومفهوم عملی وکاربردی به خود می گیرد  ومحوریت آن بر روابط کلیدی وانتزاعی است.

2-2- توجیهات آموزشی:

سیاق اول یا جنبه سخت افزاری

   این جنبه بر معماری ابزاری در جهت تسهیل برنامه های آموزشی ، مدیریتی و اجرای عملیات تلفیقی ابزار محوری و الگومحوری استوار است. تلفیق دیدگاه های مکانیستی وارگانیستی در بعد سخت افزار از این مقوله است. پیدایش دانش ها، فناوری های نوین ترکیبی حاصل جدیت در این رویکرد است.

سیاق دوم یا جنبه نرم افزاری

    این جنبه مشتمل برمجموعه فرایندهایی است که در طراحی ، اجرا وارزیابی برنامه های شناسایی، کنترلی و مدیریتی است. این مقوله در حقیقت نشات گرفته از الگو سازی نظامند است که مورد بازنگری اندیشه ی خلاقیت قرار گرفته است.

سیاق سوم یا جنبه حل مساله

   این جنبه متکی بر حل مسئله بوده و منتج به تحلیل سیتمی برنامه ها  و روش ها می گردد و پس از جستجوی چالش ها ، موانع  و مشکلات راهکار عملی ارائه می کند.

ج: توجیهات اقتصادی با رویکرد تجاری‌سازی:

با توجه به سپری شدن مراحل آموزش و پژوهش در دانشگاه ها و در آستانه ورود به مرحله کارآفرینی  و تجاری‌سازی، ایده شکل‌گیری مراکز علوم و فناوری‌های مختلف درمسیر تولید علم وفناوری مبتنی بر نیازهای منطقه ای ، ملی وبین المللی با ایجاد فضای رقابتی اقتصادی اجتناب ناپذیر می باشد. نقشه راه مراکز علمی- پژوهشی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین سندی است راهبردی که سیاست‌های کلی در بخش آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی را در حوزه های  دانش منابع طبیعی،علوم زمین وعلوم محیطی از علم و فناوری را تبیین و روشن می‌سازد، نقشه راه کمیته‌های علمی- تخصصی در حوزه آموزشی باید در برگیرنده تاسیس رشته‌های جدید و رشته‌های بین‌رشته‌ای کاربردی در مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکترا می باشد. بعد پژوهشی باید هدایتگر سیاست‌های پژوهشی دانش منابع طبیعی ، علوم زمین و علوم محیطی در چارچوبی باشد که به فرآیند تجاری‌سازی منتهی شود. در بعد فناوری و کارآفرینی گروه ها با ارائه زمان‌بندی مناسب عرصه‌هایی که در آن می‌توان کسب و کار ایجاد کرد را مشخص می‌کنند.

این دورنما می‌تواند در جهت یکسان‌سازی و اولویت‌بندی کردن فعالیت‌های پژوهشی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا از پراکندگی فعالیت‌های پژوهشی و موازی‌کاری تا حد امکان جلوگیری شود . انگیزه اصلی ایجاد ، توسعه وگسترش دانش منابع طبیعی ، علوم زمین وعلوم محیطی جایگاهی است که دانشگاه در زمینه فناوری باید به‌وجود آورد ، به‌گونه‌ای که بتواند مسیر خود را در ارتباط با تامین نیازهای سکونتگاهی ، آسایش وآرامش مناطق مسکونی با تاکید بر توسعه پایدار ، بهره برداری و درآمدزایی تغییر دهد. در زمینه درآمدزایی دانشگاه از طریق فناوری طرح‌هایی است که می‌توان از آن جمله به طرح‌هایی در بخش منابع و انرژی‌های تجدیدپذیر و جلوگیری از مخاطرات طبیعی اشاره کرد. فناوری و تجاری‌سازی و درآمد‌سازی از مسائل مهمی است که به تازگی در مراکز دانشگاهی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. نقشه راه ، هدف اصلی یک کمیته علمی- تخصصی برشمرده می‌شود زیرا سبب تلفیق تقسیم‌بندی نیازهای جامعه و تطبیق فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با آن است. نقشه راه به‌طورکلی بیانگر موقعیت‌ها ، مسیره ا، فاصله‌ها و راه‌ها در حد مطلوبی از جزئیات است و در این نقشه نقطه شروع و مسیرهای انتخابی برای رسیدن به هدف حائز اهمیت است و همواره باید درک درستی از موانع راه‌های مختلف پیدا کنیم و خود را برای مقابله با آن آماده‌تر سازیم .نقشه راه در اصطلاح، نموداری بر حسب زمان و متشکل از چندین لایه است که هر لایه نشانگر مشخصه ویژه‌ای است و می‌توان آن را به‌عنوان یک ابزار ارتباطی بین اعضای گروه برشمرد. نقشه راه انواع گوناگونی دارد که از آن جمله می‌توان به نقشه راه تکنولوژی ، نقشه راه دولت و نقشه راه سازمان اشاره کرد. در تهیه نقشه راه و انتخاب معیارها باید به میزان جذابیت و امکان‌پذیری آنها توجه ویژه‌ای داشت. طرح های توسعه ای دانش با تاکید برحل مساله  می‌تواند باعث سازگاری بیشتر با تغییرات ، اندازه‌گیری اهداف کوتاه‌مدت و استراتژیک ، توسعه پایدار و از همه مهم‌تر باعث تامین مالی مناسب شود. دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین مرتبط با موضوع دانش طبیعت کاربردی تاسیس می شود که بهره‌وری‌های بیشتری را در این زمینه به ارمغان خواهدآورد.

اهداف، ماموریت‌ها و کلیدهای موفقیت بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند طوری که با درنظرگرفتن این سه پارامتر اصلی و توجه به کیفیت ، بها و کارکرد ، می‌توان جایگاه موفقی را پیش‌بینی کرد. پس از توجه به پارامترهای ذکر شده باید به معرفی دانشکده پرداخت که شامل جایگاه ، ساختار و عملکرد آن و چگونگی آغاز کارآن است و در قسمت سوم این طرح باید توجه خود را به تولیدات علمی ، محصولات و خدمات معطوف کنیم که دارای زیرمجموعه‌هایی چون توصیف تولیدات علمی ، محصولات و خدمات ، مقایسه با سایر مراکز مشابه،ویژگی بارز ، تحلیل اقتصادی ، خدمات و محصولات آینده است.

3- زمینه‌های موجود برای انجام طرحهای تحقیقاتی برون‌دانشگاهی با رویکرد جامعه نگری:

1-3-بررسی مسائل بحران خشکسالی ، سیلاب و تامین آب

2-3-بررسی مسائل و ارایه راهکار مقابله با شور شدن منابع آب و خاک

3-3-بررسی مسائل بیابان زایی و ارائه راهکار بیابان زدایی

4-3-بررسی و ارئه راهکار کنترل مخاطرات طبیعی و کاهش پتانسیل اراضی

5-3-بررسی و ارائه راهکار مقابله با آلودگی محیط زیست

6-3-ارائه نحوه مدیریت اکوسیستم های طبیعی و بهره برداری از آنها

7-3-ارائه الگوهای مبتنی بر توسعه پایدار چشم اندازهای مناطق بیابانی

8-3-بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب

 

4- زمینه‌های موجود برای انجام پروژه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا با رویکرد تولید علمی و فناوری:

 

1-4-ارائه فناوری،مباحث و دستاورهای علمی درجهت حل مسائل منطقه ای و ملی

2-4-توسعه روش های نوین سازگار با اکوسیستم های مناطق بیابانی

3-4-خلاقیت و ابتکار در انتشار مبانی علمی  و بنیادی جهت عرضه در محافل بین المللی

4-4-تولید علم وفناوری مرتبط با علوم طبیعت به منظور استقلال علمی

5-4-طراحی ، انجام و نظارت پروژه های مرتبط با احیای منابع طبیعی و توسعه سازگار صنعتی

6-4-ارائه راهکارهای مناسب توسعه کشاورزی و صنعت توام با همزیستی با بیابان و مناطق خشک

5- نقش وجایگاه دانشکده در سطح ملی منطقه ای:

دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین در سطح منطقه ودر سطح ملی، با هویت اسلامی و انقلابی، با تعامل سازنده و مؤثر در روابط ملی وبین المللی چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

5-1 توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی.

5-2 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

5-3 برخوردار از نشاط، رفاه و امنیت به دور رکود ، فساد ، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب

5-4 فعال، مسئولیت‌پذیر، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعامل فرهنگی و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

5-5 دست یافته به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر علمی ، ارتقای نسبی جایگاه ملی و منطقه ای.

 5-6 دارای تعامل سازنده و مؤثر با مراکز اجرایی ، آموزشی ، پژوهشی  و برنامه ریزی.

 

6- پتانسیل و جایگاه منطقه و توجیه منطقه ای ایجاد مرکز:

6-1 قرار گرفتن منطقه در کانون بحران بیابان ایران و جهان و ایجاد یک مرکز علمی در این منطقه عامل شناخت ، بررسی چالش ها و امس شرایط بیابان موجب افزایش کارآیی عملی می گردد . چنین موقعیت مشابهی در هیچ یک از دانشکده های کشور حاکم نیست .

6-2 استقرار مرکز در کانون اکوسیستم های بیابان موجب دسترسی بدون واسطه و مستقیم به یک آزمایشگاه مدرن و طبیعی در عرصه های منطقه می شود که باعث ارتقای علمی و عملی اهداف مرکز اعم از آموزشی و پژوهشی می گردد.

6-3 توسعه فرایند بیابان زایی و آینده نگری مسائل منابع طبیعی باعث تشدید تهدید در سکونتگاههای مناطق بیابانی می گردد. بنابراین وجود یک مرکز علمی قوی و پیشرفته در خط مقدم افزایش آرامش سکونتگاهی مناطق بیابانی شود.

6-4 برخورداری منطقه از فرهنگ متعالی ،ایجاد و توسعه مراکز و استقبال و تعامل با ان علی رقم محرومیت شدید منطقه موجب ارتقای جایگاه مکرکز می شود.

6-5 وجود جاذبه های ایجاد مراکز صنعتی در منطقه (مرکز ایران) عامل تخریب محیط زیست و فشار مضاعف بر اکوسیستم های این نواحی شده است. بنابراین تاسیس یک مرکز علمی قوی می تواند در جهت توسعه پایدار این مناطق نقش به سزایی داشته باشد.

6-6 وجود جاذبه های سرمایه گذاری گردشگری در منطقه و پتانسیل بالای آن مستلزم شناخت و مدیریت صحیح اکوسیستم های این نواحی می باشد.

6-7 بحران شدید آب در دشت کاشان، لزوم توجه جدی و علمی به مسائل مدیریت آب و آبخیزداری در این مناطق را هویدا می سازد.