لیست نهایی پذیرفته شدگان دانشجویان خارجی (کشورعراق) نیمسال اول دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

۱۶ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۱ کد : ۲۱۱۸۶ اطلاعیه ها آخرین اخبار
تعداد بازدید:۷۵۶
لیست نهایی پذیرفته شدگان دانشجویان خارجی (کشورعراق) نیمسال اول دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

لیست نهایی پذیرفته شدگان دانشجویان خارجی (کشور عراق) دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

1- عباس عبدالحمید سالم العیسی  رشته مدیریت منابع آب مقطع کارشناسی ارشد

2- لقاء عباس خلیل رشته محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد

3- ریاض احمد حمادی  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد

4- ریم منیر حسین   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد

5- عیسی حمد محمود   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد

6- غازی احمد عکوب  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد

برای ارزوی موفقیت


( ۲ )

نظر شما :