قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( سیستمی شدن فرآیند تایید اصلاحات پایان نامه / رساله)

۱۴ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۵ کد : ۲۰۸۴۴ اطلاعیه ها آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۹۴
به استحضار می رساند از تاریخ ۱۴/ ۰۸ / ۱۴۰۱ فرآیند تایید اصلاحات پایان نامه / رساله از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری صرفا بصورت سیستمی و از طریق پرتال پویا انجام خواهد شد. در این فرآیند گام های زیر طی خواهد شد: ۱- دانشجو پس از انجام اصلاحات مورد نیاز پایان نامه / رساله، در« پرتال پویا -> آموزشی -> خدمات--> درخواست های آموزشی -دانشجویی » درخواست تایید اصلاحات پایان نامه / رساله را ایجاد و چکیده پایان نامه و کلمات کلیدی را تکمیل نموده وآخرین نسخه ورد و پی دی اف پایان نامه خودش را به همراه نامه پاسخ به نظرات داوران را بارگذاری می نماید. با بارگذاری این فایلها درخواست به استاد راهنما ارسال می شود. ۲- استاد راهنما "در پرتال پویا --> آموزشی --> سایر --> درخواست های دانشجویی" درخواست را مشاهده می کند و با بررسی آن می تواند درخواست را تایید و یا رد کند. در صورت تایید درخواست به داور اول ارجاع داده می شود و در صورت عدم تایید، درخواست به دانشجو بازگردانده خواهد شد. ۳- داور اول "در پرتال پویا --> آموزشی --> سایر --> درخواست های دانشجویی" درخواست را مشاهده می کند و پس از بررسی درخواست را تایید و یا رد کند. در صورت تایید درخواست به داور دوم ارجاع داده می شود و در صورت عدم تایید، درخواست به استاد راهنما بازگردانده خواهد شد. ۴-داور دوم "در پرتال پویا --> آموزشی --> سایر --> درخواست های دانشجویی" درخواست را مشاهده می کند و پس از بررسی درخواست را تایید و یا رد کند. در صورت تایید درخواست به مدیرگروه ارجاع داده می شود و در صورت عدم تایید، درخواست به استاد راهنما بازگردانده خواهد شد. ۵-مدیر گروه "در بخش درخواست های دانشجویی در پرتال سدف" درخواست را مشاهده می نماید. مدیر گروه می تواند درخواست را تایید و یا رد کند. در صورت تایید درخواست به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارجاع داده می‌شود. در صورت عدم تایید درخواست به استاد راهنما برگشت داده می شود. ۶- کارشناس تحصیلات تکمیلی درخواست دریافتی را بررسی می کند. دراین مرحله توسط کارشناس سه حالت ایجاد می گردد: تایید توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی ارسال به مدیر تحصیلات تکمیلی که در این صورت درخواست به مسئول کتابخانه مرکزی جهت بایگانی اسناد ارسال می شود و در صورت عدم تایید به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارسال می گردد. عدم تایید و برگشت به مدیر گروه مشمول دریافت جریمه دیرکرد انجام اصلاحات. در این صورت تعداد روزهای دیرکرد نمایش داده می شود ( طبق آئین نامه برای دانشجویان ورودی ۹۷ به بعد بازه زمانی انجام اصلاحات پس از دفاع برای دانشجویان ارشد ۲ ماه و دکتری ۳ ماه می باشد و پس از آن بصورت روز شمار مشمول پرداخت جریمه روزی ۵۰۰۰ تومان می شوند). در صورت وجود تاخیر در انجام اصلاحات درخواست به کارشناس مالی جهت محاسبه جریمه دیرکرد ارسال می شود. در این مرحله کارشناس مالی درخواست را برای پرداخت جریمه به دانشجو ارسال می نماید. دانشجو پس از دریافت درخواست نسبت به پرداخت جریمه اقدام نموده و به درخواست را به کارشناس مالی ارسال می نماید. پس از بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس مالی درصورت تایید به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارجاع داده می شود و در صورت عدم تایید به دانشجو برگشت داده می شود. کارشناس تحصیلات تکمیلی نیز تایید و ادامه فرایند مطابق بند اول را انجام می دهد.
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( سیستمی شدن فرآیند تایید اصلاحات پایان نامه / رساله)

( ۱ )

نظر شما :