دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آئین نامه دوره دکتری
این آئین نامه شامل تمام رشته های دوره دکتری و مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.
شنبه 17 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
این آئین نامه شامل کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشدو مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.
شنبه 17 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
يکشنبه 21 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم معرفی دانشجویان به سازمانهای خارج از دانشگاه
فرم معرفی دانشجویان به سازمانهای خارج از دانشگاه
يکشنبه 21 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم آمادگی برای دفاع از پایان نامه
فرم آمادگی برای دفاع از پایان نامه
شنبه 10 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست