دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی گروه های آموزشی
ردیف عنوان گروه آموزشی نام مدیر گروه مقطع تحصیلی پست الکترونیکی
 188   جغرافیا و اکوتوریسم   دکتر یونس غلامی   کارشناسی ارشد    
 129   علوم مهندسی بیابان   دکتر ابوالفضل رنجبر   کارشناسی ارشد    
 138   علوم مهندسی بیابان   دکتر ابوالفضل رنجبر   دکتری    
 123   علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری   دکتر هدی قاسمیه   کارشناسی ارشد    
 137   علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری   دکتر هدی قاسمیه   دکتری    
 140   محیط زیست   دکتر روح الله میرزایی   کارشناسی ارشد